امضای تفاهم‌ نامه همکاری بین دو شرکت توسعه تجارت پایدار هوایی و مرکز آموزش خدمات فرودگاهی سامان